Санамж: 1. Компани өргөдлийг хүлээж авсанаар орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

Санамж: 2. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.

Санамж: 3. Цээж зураг болон боловсролын дидлом, үнэмлэхний хуулбарыг заавал хавгаргах шаардлагатай.

Санамж: 4. Анкетанд хавсаргасан материалуудыг буцааж өгөх боломжгүй.


Ажилд орох анкет бөглөх

I. Хувийн мэдээлэл

II. Гэр бүлийн байдал / Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/

Таны хэн болох Овог нэр Төрсөн он/сар/өдөр Мэргэжил Одоо эрхэлж буй ажил Утасны дугаар

III. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ/

Хаана, ямар сургууль Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Боловсрол Зэрэг, цол Дүнгийн голч
IV. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин /”+” гэж тэмдэглэнэ/

Гадаад хэлний нэр Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах TOEFL IELTS
Сайн Дунд Муу Сайн дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Оноо Оноо

V. Таны ажлын туршлага

Байгууллагын нэр Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Ажлаас гарсан шалтгаан

VI. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаархи тодорхойлолт

Тодорхойлолт гаргах хүний нэр Хаана юу хийдэг /хаяг/ Холбоо барих утас

VII. Компьютерийн мэдлэг

Компьютерийн программ дээр ажиллах таны чадвар Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft Project Microsoft Power point Page Maker Photo shop Coral Draw Бусад
Бүрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний түвшинд
Анхан шатны

VIII. Таны хувь хүний онцлогууд

Таны давуу тал Таны сул тал

Таны сонирхож буй ажлын нэр

Та үндсэн мэргэжлээсээ өөр ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?


Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ: доод дээд


Таны ажилд орох боломжтой хугацаа