Мэдэгдэл

 
  2019 оны УИХ-ын намрын чуулганаар батлагдсан “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль” -д заасны дагуу олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн сувгуудыг багтаасан “Үндсэн багц”-г үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, тухайн багцын суурь хураамжаас “Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээний хөлс”-ийг тооцож Монголын телевизүүдийн холбоонд шилжүүлэхээр үүрэг хүлээсэн.
 
 
  Хуульд заасны дагуу Монголын телевизүүдийн холбоо нь энэхүү хөлсийг төвлөрүүлэх ба хөлс нь өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн контентийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах, үзэгч, олон нийтэд үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн олон талт хөтөлбөр, нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэхэд бодит дэмжлэг болох юм.
 
 
    Дээрх хуулийн хүрээнд MNBC үндсэн багцын төлбөр дээр Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлс болох 2500 төгрөг нэмж бодогдох болсныг мэдэгдэж байна.
Дэлгэрэнгүй
ҮНДСЭН БАГЦ
Захиалах
LOYALTY БАГЦ
Захиалах
Төлбөр төлөх аргачлал
Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл